KQSX tỉnh Bình Dương

Kết quả xổ số tỉnh Bình Dương: Thứ sáu, 19-10-2018

Đặc biệt 795155
Giải nhất 21386
Giải nhì 89007
Giải ba 69499 62505
Giải tư 20777 36871 69365
72070 73168 15604 70633
Giải năm 6998
Giải sáu 2669 1387 2841
Giải bảy 093
Giải tám 38
Đầu Cuối
0 4 , 5 , 7
1
2
3 3 , 8
4 1
5 5
6 5 , 8 , 9
7 0 , 1 , 7
8 6 , 7
9 3 , 8 , 9

Kết quả xổ số tỉnh Bình Dương: Thứ sáu, 12-10-2018

Đặc biệt 032950
Giải nhất 20307
Giải nhì 75420
Giải ba 13712 66790
Giải tư 89432 27010 18772
51578 77783 90026 37450
Giải năm 7315
Giải sáu 4811 5484 7328
Giải bảy 172
Giải tám 11
Đầu Cuối
0 7
1 0 , 1 , 1 , 2 , 5
2 0 , 6 , 8
3 2
4
5 0 , 0
6
7 2 , 2 , 8
8 3 , 4
9 0

Kết quả xổ số tỉnh Bình Dương: Thứ sáu, 05-10-2018

Đặc biệt 324784
Giải nhất 68332
Giải nhì 85327
Giải ba 43192 73159
Giải tư 32459 46369 83068
73077 66226 56767 77966
Giải năm 2180
Giải sáu 7709 5738 9855
Giải bảy 823
Giải tám 86
Đầu Cuối
0 9
1
2 3 , 6 , 7
3 2 , 8
4
5 5 , 9 , 9
6 6 , 7 , 8 , 9
7 7
8 0 , 4 , 6
9 2

Kết quả xổ số tỉnh Bình Dương: Thứ sáu, 28-09-2018

Đặc biệt 394472
Giải nhất 50887
Giải nhì 94241
Giải ba 69693 45325
Giải tư 47460 87508 99287
95427 64620 53850 88618
Giải năm 7276
Giải sáu 7439 1435 4170
Giải bảy 077
Giải tám 36
Đầu Cuối
0 8
1 8
2 0 , 5 , 7
3 5 , 6 , 9
4 1
5 0
6 0
7 0 , 2 , 6 , 7
8 7 , 7
9 3

Kết quả xổ số tỉnh Bình Dương: Thứ sáu, 21-09-2018

Đặc biệt 688313
Giải nhất 73367
Giải nhì 48144
Giải ba 61564 18995
Giải tư 72802 08692 88003
74853 20581 57649 98507
Giải năm 3624
Giải sáu 9694 0041 2590
Giải bảy 205
Giải tám 16
Đầu Cuối
0 2 , 3 , 5 , 7
1 3 , 6
2 4
3
4 1 , 4 , 9
5 3
6 4 , 7
7
8 1
9 0 , 2 , 4 , 5