KQSX tỉnh Bình Phước

Kết quả xổ số tỉnh Bình Phước: Thứ bảy, 20-10-2018

Đặc biệt 929534
Giải nhất 49056
Giải nhì 70037
Giải ba 59326 05407
Giải tư 37046 53145 45554
11818 68280 11496 08240
Giải năm 9477
Giải sáu 3536 4232 2067
Giải bảy 923
Giải tám 56
Đầu Cuối
0 7
1 8
2 3 , 6
3 2 , 4 , 6 , 7
4 0 , 5 , 6
5 4 , 6 , 6
6 7
7 7
8 0
9 6

Kết quả xổ số tỉnh Bình Phước: Thứ bảy, 13-10-2018

Đặc biệt 538489
Giải nhất 81291
Giải nhì 61346
Giải ba 50510 95716
Giải tư 69103 23952 81244
80566 17908 18346 98017
Giải năm 9642
Giải sáu 6699 1339 0641
Giải bảy 555
Giải tám 85
Đầu Cuối
0 3 , 8
1 0 , 6 , 7
2
3 9
4 1 , 2 , 4 , 6 , 6
5 2 , 5
6 6
7
8 5 , 9
9 1 , 9

Kết quả xổ số tỉnh Bình Phước: Thứ bảy, 06-10-2018

Đặc biệt 415049
Giải nhất 31927
Giải nhì 09209
Giải ba 00339 08220
Giải tư 16619 66244 22491
03742 05180 08978 88920
Giải năm 9864
Giải sáu 4545 3614 9370
Giải bảy 917
Giải tám 62
Đầu Cuối
0 9
1 4 , 7 , 9
2 0 , 0 , 7
3 9
4 2 , 4 , 5 , 9
5
6 2 , 4
7 0 , 8
8 0
9 1

Kết quả xổ số tỉnh Bình Phước: Thứ bảy, 29-09-2018

Đặc biệt 174910
Giải nhất 14770
Giải nhì 82556
Giải ba 01639 55272
Giải tư 66663 13436 49936
60497 20857 70010 70722
Giải năm 0987
Giải sáu 1651 9218 6243
Giải bảy 785
Giải tám 63
Đầu Cuối
0
1 0 , 0 , 8
2 2
3 6 , 6 , 9
4 3
5 1 , 6 , 7
6 3 , 3
7 0 , 2
8 5 , 7
9 7

Kết quả xổ số tỉnh Bình Phước: Thứ bảy, 22-09-2018

Đặc biệt 599369
Giải nhất 25547
Giải nhì 91450
Giải ba 33674 22136
Giải tư 37323 35425 64523
86044 59654 47698 33445
Giải năm 0865
Giải sáu 3737 3730 0816
Giải bảy 634
Giải tám 89
Đầu Cuối
0
1 6
2 3 , 3 , 5
3 0 , 4 , 6 , 7
4 4 , 5 , 7
5 0 , 4
6 5 , 9
7 4
8 9
9 8